Cholinoesterazy

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Cholinoesterazy (ChE) - termin odnosi się do grupy enzymów występujących w osoczu krwi, wątrobie, trzustce, nadnerczach i przewodzie pokarmowym katalizujących hydrolizę różnych estrów choliny. Ich aktywność ulega zahamowaniu pod wpływem inhibitorów esterazy acetylocholinowej, takich jak niektóre związki fosforoorganiczne (zobacz insektycydy fosforoorganiczne) i karbaminiany (zobacz insektycydy karbaminianowe).

Ang.: Cholinesterases, ChE