Cytochrom P450

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Cytochrom P450 (CYP) - białko o charakterze hemoprotein występujące w różnych formach molekularnych (rodziny, podrodziny), wykazujące aktywność monooksygenazy. Występuje we wszystkich typach komórek z wyjątkiem czerwonych krwinek i mięśni szkieletowych. Podstawową rolą CYP jest detoksykacja ksenobiotyków. Bierze też udział w syntezie i biotransformacji substancji endogennych, np. kwasów tłuszczowych oraz cholesterolu. Poszczególne formy CYP charakteryzują się częściowo nakładającą się specyficznością substratową oraz specyficznością narządową, gatunkową, a także wykazują zależność od płci i wieku. Niektóre enzymy CYP są stale obecne w określonych tkankach, inne pojawiają się tylko w odpowiedzi na określone induktory. W metabolizmie ksenobiotyków biorą udział głównie cztery rodziny cytochromu P450: CYP1-CYP4.

Ang.: Cytochrome P450, CYP