Dawka referencyjna

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dawka referencyjna (RfD) - ilość substancji, oszacowana przy zastosowaniu co najmniej jednego ze współczynników niepewności, jaka może być pobierana przez człowieka, z uwzględnieniem grup najbardziej wrażliwych, codziennie przez całe życie, bez ryzyka wystąpienia szkodliwych skutków dla zdrowia. RfD oblicza się jako iloraz np. NOAEL przez iloczyn współczynnika niepewności (UF) i współczynnika modyfikującego (MF) i wyraża się w mg/kg m.c. x dzień-1. Termin stosowany głównie w USA, niekiedy zamiennie z ADI, dostarcza więcej niż ADI informacji o rodzaju przyjętej niepewności. Zobacz też toksykologiczna wartość odniesienia. Patrz też dawka referencyjna.

Ang.: Reference dose, RfD