Definicja pozostałości pestycydu: Różnice pomiędzy wersjami

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj
 
Linia 1: Linia 1:
'''Definicja pozostałości pestycydu''' - ustala się ją dla celów określenia [[najwyższy dopuszczalny poziomu pozostałości|najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości]], [[ocena ryzyka|oceny ryzyka]] oraz oceny toksykologicznej pozostałości na etapie rejestracji. W szczególnych przypadkach jej brzmienie w każdym z ww. obszarów może być różne. Oznacza [[substancja czynna|substancję czynną]], jej metabolit(y) i/lub produkt(y) powstały(e) wskutek rozkładu lub reakcji substancji czynnej, mające istotne znaczenie pod względem toksykologicznym bądź ilościowym. Definicja pozostałości, poza nazwami chemicznymi (zwyczajowymi) związków, uwzględnia również sposób ilościowego wyrażenia wyniku końcowego badania w zależności od celu, dla którego jest wykorzystywana. Np. przy definicji obejmującej pozostałość substancji czynnej i co najmniej jeszcze jednej substancji wynik końcowy może być przyjęty jako np.:
+
'''Definicja pozostałości pestycydu''' - ustala się ją dla celów określenia [[Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości|najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości]], [[ocena ryzyka|oceny ryzyka]] oraz oceny toksykologicznej pozostałości na etapie rejestracji. W szczególnych przypadkach jej brzmienie w każdym z ww. obszarów może być różne. Oznacza [[substancja czynna|substancję czynną]], jej metabolit(y) i/lub produkt(y) powstały(e) wskutek rozkładu lub reakcji substancji czynnej, mające istotne znaczenie pod względem toksykologicznym bądź ilościowym. Definicja pozostałości, poza nazwami chemicznymi (zwyczajowymi) związków, uwzględnia również sposób ilościowego wyrażenia wyniku końcowego badania w zależności od celu, dla którego jest wykorzystywana. Np. przy definicji obejmującej pozostałość substancji czynnej i co najmniej jeszcze jednej substancji wynik końcowy może być przyjęty jako np.:
 
*(a) suma tych substancji (np. suma triadimefonu i triadimenolu),
 
*(a) suma tych substancji (np. suma triadimefonu i triadimenolu),
 
*(b) suma tych substancji wyrażona jako jedna z tych substancji (np. pirymikarb – suma pirymikarbu i pirymikarbu desmetylu wyrażona jako pirymikarb),
 
*(b) suma tych substancji wyrażona jako jedna z tych substancji (np. pirymikarb – suma pirymikarbu i pirymikarbu desmetylu wyrażona jako pirymikarb),

Aktualna wersja na dzień 13:48, 4 kwi 2019

Definicja pozostałości pestycydu - ustala się ją dla celów określenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości, oceny ryzyka oraz oceny toksykologicznej pozostałości na etapie rejestracji. W szczególnych przypadkach jej brzmienie w każdym z ww. obszarów może być różne. Oznacza substancję czynną, jej metabolit(y) i/lub produkt(y) powstały(e) wskutek rozkładu lub reakcji substancji czynnej, mające istotne znaczenie pod względem toksykologicznym bądź ilościowym. Definicja pozostałości, poza nazwami chemicznymi (zwyczajowymi) związków, uwzględnia również sposób ilościowego wyrażenia wyniku końcowego badania w zależności od celu, dla którego jest wykorzystywana. Np. przy definicji obejmującej pozostałość substancji czynnej i co najmniej jeszcze jednej substancji wynik końcowy może być przyjęty jako np.:

  • (a) suma tych substancji (np. suma triadimefonu i triadimenolu),
  • (b) suma tych substancji wyrażona jako jedna z tych substancji (np. pirymikarb – suma pirymikarbu i pirymikarbu desmetylu wyrażona jako pirymikarb),
  • (c) suma tych substancji przeliczona na jedną z tych substancji (np. propoksykarbazon – propoksykarbazon, jego sole i 2-hydroksypropoksypropoksykarbazon liczone jako propoksykarbazon),
  • (d) suma tych substancji wyrażona jako inna substancja (np. związki rtęci – suma związków rtęci wyrażona jako rtęć);
  • (e) inny związek (np. grupa manebu – ditiokarbaminiany wyrażone jako CS2), (f) związek będący efektem zastosowania innego związku/ów (np. dazomet – metyloizotiocyjanian jako wynik użycia dazometu i metamu).

Definicje dla tej samej substancji czynnej mogą się różnić w produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (np. winklozolina – produkty pochodzenia roślinnego: suma winklozoliny i wszystkich metabolitów zawierających grupę 3,5-dichloroaniliny wyrażona jako winklozolina; produkty pochodzenia zwierzęcego: winklozolina, iprodion, procymidon, suma składników i wszystkich metabolitów zawierających grupę 3,5-dichloroaniliny wyrażona jako 3,5-dichloroanilina). Dla wielu substancji czynnych, definicja pozostałości pestycydu może być ustalona inna dla celów oceny ryzyka oraz dla badań monitoringowych i urzędowej kontroli żywności (np. dla biksafenu odpowiednio, suma biksafenu i desmetylobiksafenu wyrażona jako biksafen oraz biksafen).

Ang.: Residue definition