Derywatyzacja

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Derywatyzacja (przekształcanie w pochodne) - proces chemiczny przeprowadzania analitu w jego pochodne, zwykle z wykorzystaniem reaktywnych grup funkcyjnych badanego związku (np. -OH, -COOH, itp.). Może być wykorzystywany we wszystkich technikach chromatograficznych. Wyróżnia się derywatyzację przed kolumną układu chromatograficznego (pre-kolumnowa) tj. przeprowadzaną zanim próbka zostanie wprowadzona do kolumny chromatograficznej oraz derywatyzację za kolumną (post-kolumnową) tj. przeprowadzaną dla składników rozdzielonej na kolumnie próbki przed wprowadzeniem ich do układu detekcyjnego.

Ang.: Derivatization