Fototoksyczność in vitro – test wychwytu czerwieni obojętnej 3T3

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Fototoksyczność in vitro – test wychwytu czerwieni obojętnej 3T3 - stosowany do określenia potencjału fototoksycznego badanej substancji chemicznej, tj. istnienia lub braku możliwych zagrożeń, jakie mogą wystąpić wskutek oddziaływania badanej substancji w połączeniu z narażeniem na promieniowanie UV lub widzialne. Zasada metody polega na porównaniu cytotoksyczności badanej substancji z ekspozycją lub bez ekspozycji na dawkę niedziałającego cytotoksycznie światła UVA z zakresu widzialnego (dł. fali 315-400 nm). Badania są przeprowadzane na liniach komórkowych fibroblastów mysich Balb/c 3T3. Cytotoksyczność jest wyrażana jako zmniejszenie przyżyciowego wychwytu barwnika czerwieni obojętnej, zależne od stężenia, występujące po upływie 24 godzin od zastosowania badanej substancji i napromieniowania. Potencjał fototoksyczności jest wyrażany współczynnikiem fotodrażnienia lub średnim efektem świetlnym (Wytyczna OECD 432).

Ang.: In vitro 3T3 NRU phototoxicity test