Krytyczna dobra praktyka rolnicza

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Krytyczna dobra praktyka rolnicza - sposób zastosowania środka ochrony roślin, zgodnie z najmniej korzystną dobrą praktyką rolniczą, w wyniku którego uzyskuje się największy poziom pozostałości pestycydów w uprawie chronionej. Wykorzystywana w procesie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (NDP). Wykorzystywana jest jako element scenariusza najgorszego przypadku w ocenie ryzyka i przy ustalaniu NDP.

Ang.: Critical good agricultural practice, Critical GAP