Kwantyl

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Kwantyl - parametr statystyczny stosowany do wyznaczania rozkładu normalnego wartości zmiennej w badanej populacji. Umożliwia podział populacji lub zbioru jednostek na określone części (setne – percentyl, dziesiętne – decyl, ćwiartki – kwartyl, połówki itp.) z uwagi na wartość analizowanej zmiennej.

Na przykład:

  • kwantyl rzędu 1/2 to inaczej mediana,
  • kwantyle rzędu 1/4, 2/4, 3/4 są nazywane kwartylami,
  • kwantyle rzędu 1/10, 2/10, …, 9/10 są nazywane decylami,
  • kwantyle rzędu 1/100, 2/100, …, 99/100 są nazywane percentylami.

Ang.: Quantile