Lipidy

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Lipidy (tłuszczowce) - grupa występujących w naturze niejednorodnych chemicznie związków organicznych. Należą do nich przede wszystkim triacyloglicerole, które wraz z woskami tworzą grupę tłuszczów prostych oraz tłuszcze złożone, m.in.: fosfolipidy, glikolipidy, a także inne związki – sterole i izoprenoidy. Ich cechą wspólną jest rozpuszczalność w niepolarnych rozpuszczalnikach organicznych (np. eter, chloroform, benzen, n-heksan) i nierozpuszczalność w wodzie. Głównymi funkcjami biologicznymi lipidów są magazynowanie energii, tworzenie błon biologicznych i udział w przesyłaniu sygnałów między komórkami.

Pojęcie często nieprawidłowo używane jako synonim tłuszczów.

Ang.: Lipids