Mediana stężenia śmiertelnego

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Mediana stężenia śmiertelnego (LC50) - statystycznie obliczone stężenie substancji w medium środowiskowym (np. woda, powietrze), które w badaniach toksyczności ostrej powinno spowodować śmierć u 50% badanych organizmów danej populacji. Wyraża się w mg/jednostkę objętości medium.

Ang.: Median lethal concentration, LC50