Metylacja zachowawcza

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Metylacja zachowawcza - przyłączenie grup metylowych (-CH3) do nowo zsyntetyzowanych nici DNA (zobacz też replikacja DNA), w miejscach komplementarnych do miejsc metylowanych w nici rodzicielskiej. W ten sposób oryginalny wzór metylacji komórek somatycznych zostaje zachowany, ponieważ dwie cząsteczki potomne DNA są metylowane w identyczny sposób jak cząsteczka rodzicielska. Głównym enzymem odpowiedzialnym za ten typ metylacji jest tzw. „zachowawcza” metylotransferaza DNA (DNMT1). Zmiany wzoru metylacji są powszechnie wykrywane w komórkach różnego typu nowotworów i wyrażane są jako hipermetylacja wysp CpG lub całkowita hipometylacja DNA.

Ang.: Maintenance methylation