Oznakowanie

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Oznakowanie - w przepisach o substancjach i mieszaninach chemicznych: zbiór informacji zamieszczanych na etykiecie. Umożliwia identyfikację substancji chemicznej lub mieszaniny chemicznej, tożsamość osoby wprowadzającej je do obrotu oraz informuje o rodzaju zagrożeń dla zdrowia i środowiska, a także o właściwym postępowaniu warunkującym bezpieczne ich stosowanie. Szczegółowe zasady oznakowania określane są w rozporządzeniach wykonawczych do Ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych.

Ang.: Labelling