Polichlorowane bifenyle

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Polichlorowane bifenyle (PCB) - ogólna nazwa organicznych związków chemicznych należących do grupy trwałych zanieczyszczeń organicznych, pochodnych bifenylu, w których od 1 do 10 atomów wodoru w pierścieniach aromatycznych zostało podstawionych atomami chloru. Teoretycznie możliwe jest istnienie 209 różnych polichlorowanych bifenyli, tzw. kongenerów, różniących się liczbą atomów chloru i pozycją podstawienia. Były szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu (patrz też dioksynopodobne polichlorowane bifenyle, niedioksynopodobne polichlorowane bifenyle).


Ang.: Polychlorinated biphenyls, PCBs