Polimorfizm genów

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Polimorfizm genów - jednoczesne występowanie różnych form allelicznych genów), związane ze zmianami sekwencji aminokwasów w stosunku do genów prawidłowych. Jest przyczyną różnic w aktywności produktów białkowych danej formy genu. Konsekwencją jest np. zróżnicowana wrażliwość osobnicza na działanie substancji toksycznych. Szczególne znaczenie w tym aspekcie ma polimorfizm genów kodujących enzymy systemu naprawy DNA oraz genów, których produkty uczestniczą w metabolizowaniu ksenobiotyków.

Ang.: Genes polymorphism