Promocja zdrowia

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Promocja zdrowia – proces, który umożliwia ludziom kontrolę nad zdrowiem i jego poprawę. Proces ten powinien obejmować pięć kierunków działania:

  • (1) prowadzenie prozdrowotnej polityki publicznej,
  • (2) tworzenie środowisk sprzyjających zdrowiu,
  • (3) wzmacnianie działań (upodmiotowienie) społeczności, aby podejmowały kwestie związane ze zdrowiem
  • (4) rozwój umiejętności indywidualnych (kształtowanie zachowań prozdrowotnych),
  • (5) reorientację działań sektora zdrowotnego/świadczeń zdrowotnych.

Trzy główne strategie promocji zdrowia to: umożliwianie/włączanie (ang. enable), pośredniczenie (ang. mediate) oraz rzecznictwo (ang. advocate). Promocja zdrowia została zdefiniowana w ten sposób przez WHO w 1986 r. w Karcie Ottawskiej przedstawionej podczas Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia w Ottawie (Kanada, 1986).

Godło Promocji Zdrowia

Promocja zdrowia logo who.png

To logo zostało stworzone na Pierwszą Międzynarodową Konferencję na temat Promocji Zdrowia, która odbyła się w Ottawie w Kanadzie w 1986 roku. Podczas tej konferencji uruchomiono Ottawską Kartę Promocji Zdrowia. Od tego czasu WHO zachowało ten symbol jako logo promocji zdrowia.

  • Źródło grafiki: WHO. Health Promotion. The Ottawa Charter for Health Promotion.

Ang.: Health promotion