Prozdrowotna polityka publiczna

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Prozdrowotna polityka publiczna – wyraźna troska o zdrowie i równość we wszystkich obszarach polityki oraz odpowiedzialność za ich skutki zdrowotne. Głównym celem jest tworzenie wspierającego środowiska, które umożliwia ludziom prowadzenie zdrowego życia.

Polityka prozdrowotna jest taką odmianą polityki, która podnosi znaczenie zdrowia na wszystkich szczeblach polityki i we wszystkich dziedzinach życia społecznego (tzw. politykach sektorowych), jak na przykład: transport, mieszkalnictwo, ochrona środowiska, ekonomia, edukacja. Obecnie, obok pojęcia „polityka prozdrowotna” używane są inne określenia, m.in. „działania międzysektorowe na rzecz zdrowia”, „zdrowie we wszystkich politykach” (Health in All Policies — HIAP) oraz „cały rząd i całe społeczeństwo dla zdrowia” (whole-of-government and whole-of-society).

Ang.: Healthy public policy