Scenariusz najgorszego przypadku

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Scenariusz najgorszego przypadku - w toksykologii: jakościowy i ilościowy opis takich okoliczności narażenia organizmu lub populacji na czynnik ryzyka, które mogłyby spowodować najgorsze skutki dla tego organizmu. Dotyczy to zwykle możliwie największego poziomu narażenia najbardziej wrażliwych przedstawicieli populacji narażonej. Scenariusz najgorszego przypadku powinien przewidywać sytuacje, które występują z niskim prawdopodobieństwem, ale których nie można wykluczyć.

Ang.: Worst case scenario