System globalnie zharmonizowany

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

System globalnie zharmonizowany (GHS) - system mający na celu zidentyfikowanie i przekazanie informacji o zagrożeniach stwarzanych przez substancje chemiczne i ich mieszaniny. Zawiera ujednolicone kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin pod względem stwarzanych przez nie zagrożeń dla zdrowia i środowiska, a także ujednolicone elementy informowania o zagrożeniach jak oznakowanie, karty charakterystyki. Patrz też współczynnik M.

Ang.: Global harmonized system, GHS