Tymczasowe tolerowane dzienne pobranie

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Tymczasowe tolerowane dzienne pobranie (PTDI) - oszacowana na podstawie badań na zwierzętach doświadczalnych ilość substancji chemicznej w żywności, w tym w wodzie do picia, która może być pobrana w ciągu 1 doby bez znaczącego ryzyka dla zdrowia. PTDI ustala się dla zanieczyszczeń żywności nie podlegających biokoncentracji, dla których nie ma wystarczających danych umożliwiających ustalenie TDI (zob. też tolerowane pobranie). PTDI wyraża się w mg/kg m.c. x dzień-1. Dotyczy substancji naturalnie występujących w żywności i wodzie do picia, które nie podlegają biokumulacji. Zawartości mikroelementów, zarówno niezbędnych jak i niemożliwych do uniknięciach podawane są zwykle dwie wartości, z których niższa określa zawartość pożądaną z punktu widzenia prawidłowego odżywiania, a wyższa stanowi PTDI. Wartość ta jest niekiedy określana jako PMTDI (Provisional Maximum Tolerable Daily Intake, Tymczasowe Najwyższe Tolerowane Dzienne Pobranie).

Ang.: Provisional tolerable daily intake, PTDI