Tymczasowe tolerowane dzienne pobranie

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Tymczasowe tolerowane dzienne pobranie (PTDI) - oszacowana na podstawie badań na zwierzętach doświadczalnych ilość substancji chemicznej w żywności, w tym w wodzie do picia, która może być pobrana w ciągu 1 doby bez znaczącego ryzyka dla zdrowia. PTDI ustala się dla zanieczyszczeń żywności nie podlegających biokoncentracji, dla których nie ma wystarczających danych umożliwiających ustalenie TDI (zob. też tolerowane pobranie). PTDI wyraża się w mg/kg m.c. x dzień-1. Ang.: Provisional tolerable daily intake, PTDI