Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) - grupa ponad 200 związków zbudowanych z kilku skondensowanych pierścieni aromatycznych, powstających podczas niecałkowitego spalania węglowodorów, z wyjątkiem metanu. Do WWA zalicza się m.in. fenantren, antracen, piren. Wiele z nich jest podejrzewanych lub ma udowodnione właściwości rakotwórcze, np. benzo(a)piren.

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.png


Ang.: Polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs