Współczynnik modyfikujący

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Współczynnik modyfikujący (MF) - dodatkowy współczynnik niepewności w przedziale od 1 do 10, jego wielkość zależy od profesjonalnego oszacowania niepewności danych z badań nie spełniających wymagań ogólnie przyjętych procedur badawczych, np. określonych w Wytycznych OECD. Przy braku rozbieżności między ocenianymi badaniami, a ogólnie przyjętymi procedurami MF=1. Wykorzystywany do wyznaczania dawki referencyjnej oraz w procesie zarządzania ryzykiem. Ang.: Modifying factor