Zdrowie środowiskowe

Z Leksykon NIZP-PZH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zdrowie środowiskowe

  • (1) Część zdrowia publicznego związana ze wszystkimi aspektami środowiska naturalnego i wytworzonego przez człowieka, które mogą wpływać na jego zdrowie.
  • (2) Wszelkie aspekty zdrowia lub choroby człowieka, które mogą zależeć od czynników występujących w środowisku naturalnym lub wytworzonym przez człowieka.
  • (3) Wg WHO: kategoria łącząca bezpośrednie i pośrednie negatywne skutki zdrowotne wynikające z obecnych w środowisku czynników chemicznych, promieniowania i czynników biologicznych w odniesieniu do zdrowia fizycznego, psychicznego i socjalnego z uwzględnieniem warunków zamieszkania, urbanizacji, transportu, użytkowania obszarów przyrodniczych, miejsca pracy, itp.

Ang.: Environmental health